Tietopalvelu

Terhi Venäläinen aloittaa osallisuuskoordinaattorina

Kolme hanketyöntekijää aloittaa vuodenvaihteessa työnsä maakuntaliiton hankkeissa. Terhi Venäläinen ja Emmi-Elina Fjällström aloittavat nuorten osallisuutta vahvistavan -ESR -hankkeen projektikoordinaattoreina ja Jussi Linnala projektipäällikkönä digituen alueellisessa koordinaatiotehtävässä. 

Projektikoordinaattorit Emmi-Elina Fjällström ja Terhi Venäläinen

Emmi-Elina Fjällström (sosionomi YAMK) ja Terhi Venäläinen (sosionomi, AMK) on valittu projektikoordinaattoreiksi nuorten osallisuutta vahvistavaan E=mc2 -Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon -ESR- hankkeeseen. Molemmat osallisuuskoordinaattorit vastaavat Nuorten vaikuttamistoiminnan vahvistamisesta. Emmi-Elinan ja Terhin päätavoitteena on lisätä eteläsavolaisten nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia nuoren taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Hanke edistää ja rakentaa toimintamallia, jossa jokainen nuori nähdään asiantuntijana ja kumppanina oman ympäristön, maakunnan ja hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämisessä.

Terhi aloittaa tehtävässään joulukuun alussa ja Emmi-Elina tammikuun alussa. Emmi-Elinan työpanos jakautuu alkuun kahdelle hankkeelle. Vuonna 2020 työpanoksesta 50% kohdistuu Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen-hankkeeseen. Tässä hankkeessa Emmi-Elina vastaa Etelä-Savon maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan pilotointikauden 2019 - 2020 toiminnan kehittämisestä yhdessä järjestöneuvottelukunnan jäsenten, maakuntaliiton henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Projektikoordinaattoreiden tehtävät kestävät vuoden 2021 loppuun.

Projektipäällikkö Jussi Linnala

Jussi Linnala (insinööri, AMK) on valittu projektipäälliköksi Digituen alueellinen koordinaatio Etelä-Savossa – hankkeeseen. Hankkeen aikana Jussi selvittää, millaista digitukea Etelä-Savon asukkaat tarvitsevat. Jussin toinen päätehtävä on kartoittaa toimijat, jotka tarjoavat digitukea Etelä-Savossa. Toimijoista kootaan yhtenäinen verkosto, joka antaa asukkaiden tarvitsemaa digitukea monipuolisesti eri aihealueista. Tiedotuksella varmistetaan, että asukkaiden on helppo löytää tarvitsemaansa apua digiasioihin.

Jussi Linnalla aloittaa tehtävässään tammikuun alussa. Digituen alueellinen koordinaatio Etelä-Savossa -hanke toteutetaan lokakuun loppuun mennessä. Etelä-Savon maakuntaliitto toimii hankkeen vastuutahona ja koordinoi hankkeen toteuttamista. Digituen alueellinen koordinointitehtävä on osa valtakunnallisen digituen toimintamallin toimeenpanoa. Valtiovarainministeriö myöntää Etelä-Savon maakuntaliitolle valtionavustuksen digituen alueelliseen koordinointiin.

SISÄLLYSLUETTELO