Maakunnan kehittäminen

MAAKUNNAN KEHITTÄMINEN

Etelä-Savon maakuntaliiton tehtävät liittyvät maakunnan suunnitelmalliseen kehittämiseen ja edunvalvontaan.

maakunnan suunnittelu

Maakunnan suunnitteluun kuuluvat Etelä-Savon maakuntastrategia, Etelä-Savon maakuntaohjelma ja Etelä-Savon maakuntakaava. Kaikki muut maakunnan kehittämissuunnitelmat ja ohjelmat ovat edellä mainittujen kolmen asiakirjan johdannaisia.

Etelä-savon
maakuntastrategia

maakuntaohjelma
2018-2021 

Etelä-savon 
maakuntakaava

Maakuntaliitto myöntää myös kehittämisrahaa, joka käytetään pääosin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –rakennerahasto-ohjelman mukaisiin hankkeisiin.​​

Painopistealoja maakunnan kehittämistyössä ovat:

  • aluekehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu
  • maakunnan strategia
  • maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma
  • Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmat
  • elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 
  • koulutus- ja tutkimus
  • maa- ja metsätalous, puutuote- ja teknologiateollisuus
  • matkailu, kulttuuri ja vapaa-ajan asuminen
  • kunta- ja palvelurakenteet
  • ennakoiva terveyden edistäminen
  • tietoyhteiskunta 
  • kaavoitus ja muu maankäyttö
  • liikenneyhteydet
  • luonnonvarat ja ympäristö, ilmastonmuutos,
  • maakunnan markkinointi
  • Itä-Suomi-yhteistyö ja
  • maakunnan kansainvälinen yhteistyö