Maakunnan kehittäminen

ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Etelä-Savon maakuntaliitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa oman maakuntansa - Etelä-Savon - yleisestä kehittämisestä.

Maakunnan kehittämislinjaukset määritellään aluekehityslain mukaan maakuntasuunnitelmassa eli maakuntastrategiassa, maakuntakaavassa ja maakuntaohjelmassa.

Maakuntaliitto ohjaa myös Euroopan yhteisön alue- ja rakennepoliittisten ohjelmien toimeenpanoa maakunnassaan.

Aluekehitysasioita maakuntaliitossa hoitaa ensisijaisesti aluekehitysyksikkö