Päätöksenteko ja -tekijät

VIRASTON HENKILÖKUNTA

Maakuntajohtajan esikunta

Pentti Mäkinen

Maakuntajohtaja
050 500 2584
pentti.makinen(at)esavo.fi

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

Aino Salo

maakuntajohtajan sihteeri
044 770 0584
aino.salo(at)esavo.fi

Aino hoitaa maakuntajohtajan sihteerin tehtävät ja maakuntaliiton johtoryhmän sihteerin tehtävät.

Teppo Leinonen

viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö
044 770 0592
teppo.leinonen(at)esavo.fi

Tepon tehtävänä on valvoa maakunnan etua ja hoitaa sidosryhmäyhteyksiä. Teppo myös koordinoi maakuntaliiton viestintätyötä ja viestintäryhmän toimintaa.

Maija Korhonen

maakuntauudistuksen projektipäällikkö
044 770 0570
maija.korhonen(at)esavo.fi

Maija vastaa maakuntauudistuksen ja uuden maakunnan käynnistämisen esivalmistelusta.

Taina Saahko

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektikoordinaattori
040 632 6132
taina.saahko(at)esavo.fi

Taina koordinoi maakuntauudistuksen esivalmistelun käytännön järjestelyjä ja viestintää.


Aluekehitysyksikkö

Riitta Koskinen

aluekehitysjohtaja
040 540 5903
riitta.koskinen(at)esavo.fi

Riitta johtaa maakuntaliiton aluekehitysyksikköä. Hän toimii myös maakuntajohtajan varahenkilönä.

Heli Gynther

kehittämispäällikkö (matkailu ja kulttuuri)
040 773 7285
heli.gynther(at)esavo.fi

Helin vastuulla liitossa ovat maakunnan matkailun ja kulttuurin kehittämistehtävät.

Tomi Heimonen

kehittämispäällikkö (elinkeinoelämä/innovaatiotoiminta)
050 522 8587
tomi.heimonen(at)esavo.fi

Tomi vastaa muun muassa elinkeinoelämän, yritysten toimintaympäristön ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyvistä valmistelutehtävistä. Hän valmistelee myös maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman.

Hanna Kautiainen

ennakointiasiantuntija
044 770 0519
hanna.kautiainen(at)esavo.fi

 Hannan vastuulle kuuluvat maakuntaliitossa ennakointiasiat, muun muassa toimialojen ja työpaikkojen kehitys. Hanna työskentelee maakuntaliiton Tulevaisuusloikka-ennakointihankkeessa. 

Anne Kokkonen

ennakointiasiantuntija
044 770 0512
anne.kokkonen(at)esavo.fi

Annen vastuulle kuuluvat maakuntaliitossa ennakointiasiat, muun muassa toimialojen ja työpaikkojen kehitys. Anne työskentelee maakuntaliiton Tulevaisuusloikka-ennakointihankkeessa.

Jaana Kokkonen

tilastoasiantuntija
044 770 0574
jaana.kokkonen(at)esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Jyrki Kuva

ohjelmapäällikkö (maakuntastrategia ja -ohjelma)
040 757 6698
jyrki.kuva(at)esavo.fi

Jyrki vastaa maakunnallisesta ohjelmatyöstä, erityisesti maakuntastrategian ja -ohjelman teosta.
Jyrkin vastuulla ovat myös maaseutuasiat sekä elintarvike- ja metsätalouteen liittyvät asiat.

Teemu Räihä

aluekehityspäällikkö (koulutus/tutkimus/ennakointi)
044 770 0571
teemu.raiha(at)esavo.fi

Teemu vastaa tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämisestä sekä maakuntastrategian valmistelusta.
 

Outi Leppäkangas

ohjelmapäällikkö
outi.leppakangas(at)esavo.fi

Outi vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa.
Outi toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä. 

Eveliina Pekkanen

kehittämispäällikkö (hyvinvointi)
044 770 0591
eveliina.pekkanen(at)esavo.fi

Eveliina vastaa maakuntaliitossa hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä niihin liittyvistä kehittämistehtävistä.

Anu-Anette Varho

koordinaattori (Suomi 100- hanke)
044 770 0577
anu-anette.varho(at)esavo.fi

Anu-Anette vastaa maakunnallisen Suomi 100 juhlavuoden koordinaattorin tehtävistä.

Taru Tähti

koordinaattori (hyvinvointia kulttuurista -hanke)
040 704 3861
taru.tahti(at)esavo.fi

Taru vastaa Taiteen edistämiskeskuksen osarahoittaman maakunnallisen Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hankkeen toteuttamisesta yhteistyössä eri sidosryhmien ja toimijoiden kanssa.


Aluesuunnitteluyksikkö

Jarmo Vauhkonen

aluesuunnittelujohtaja
040 723 6760
jarmo.vauhkonen(at)esavo.fi

Jarmo johtaa maakuntaliiton aluesuunnitteluyksikköä.

Sanna Poutamo

ympäristöpäällikkö
040 724 9618
sanna.poutamo(at)esavo.fi

Maakuntaliiton ympäristöpäällikkönä Sannan vastuualueenaan ovat selvitykset, jotka liittyvät luonnonsuojeluun, maisema-alueisiin, kulttuuriympäristöön, harjuihin, virkistysalueisiin, pohjavesiin ja soranottoon.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja Saimaan virkistysalueyhdistys ry ovat myös Sannan työsarkaa.

Sanna on myös yksikön päällikön varahenkilö.

Janne Nulpponen

kaavoituspäällikkö
0400 977 672
janne.nulpponen(at)esavo.fi

Janne valmistelee liitossa maakuntakaavaa.

Kaavatyössä Jannen vastuulla ovat selvitykset, jotka liittyvät asumiseen, palveluihin, teollisuuteen, matkailuun, loma-asumiseen ja eräisiin erityisalueisiin.

Paikkatiedon hallinta, tietopalvelun ja tiedonhallinnan kehittäminen ja kuntakaavoituksen seuranta ovat myös Jannen työsarkaa.

Marko Tanttu

kehittämispäällikkö
044 770 0488
marko.tanttu(at)esavo.fi

Markon työtehtävät liittyvät maakuntakaavan valmisteluun. Markon vastuulla ovat liikenne, tietoliikenne, energiahuolto, kunnallistekninen huolto ja turvetuotanto sekä niihin liittyvät selvitykset.


Hallinto- ja kehittämisyksikkö

Hanna Makkula

hallinto- ja kehittämisjohtaja
0400 618 489
hanna.makkula(at)esavo.fi

Hanna johtaa maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisyksikköä.

Hanna toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä.

Jutta Kiiskinen

talouspäällikkö
044 770 0572
jutta.kiiskinen(at)esavo.fi

Jutta hoitaa maakuntaliiton kirjanpidon. Hän vastaa maksuliikenteestä ja tilinpäätöksestä.

Jutta toimii myös yksikön päällikön hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkulan varahenkilönä.

Tuomo Laakso

tietojärjestelmäpäällikkö
044 2841 042
tuomo.laakso(at)esavo.fi

Tietojärjestelmäpäällikön vastuulla ovat maakuntaliiton tietohallinto ja tietojärjestelmät. 

Tiina Hämäläinen

hallintosihteeri
044 770 0490
tiina.hamalainen(at)esavo.fi

Tiina vastaa maakuntaliiton palkanlaskennasta ja hoitaa henkilöstöasioita.

Arja Keinänen

maksatusasiantuntija
044 770 0579
arja.keinanen(at)esavo.fi

Arja hallinnoi ja seuraa maakunnan kehittämisrahahankkeita ja EU:n tavoiteohjelmahankkeita. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällätarkastuksia.

Arja hoitaa maakunnan kehittämisrahan ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa.

Kirsi Kovanen

virastoemäntä
044 770 0575
kirsi.kovanen(at)esavo.fi

Kirsi hoitaa maakuntaliiton kokoustarjoilut ja pitää viraston tilat puhtaina.

Marjut Laitinen

maksatusasiantuntija
044 770 0576
marjut.laitinen(at)esavo.fi

Marjut hallinnoi ja seuraa maakunnan kehittämisrahahankkeita ja EU:n tavoiteohjelmahankkeita. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällätarkastuksia.

Marjut hoitaa maakunnan kehittämisrahan ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa.

Kirsi-Maaria Piispanen

maksatusasiantuntija
044 770 0578
kirsi-maaria.piispanen(at)esavo.fi

Kirsi-Maaria hallinnoi ja seuraa maakunnan kehittämisrahahankkeita ja EU:n tavoiteohjelmahankkeita. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällätarkastuksia.

Kirsi-Maaria hoitaa maakunnan kehittämisrahan ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa.

Raili Repo

tiedonhallinnan asiantuntija
044 770 0518
raili.repo(at)esavo.fi

Raili suunnittelee graafisen ilmeen maakuntaliiton julkaisuille ja toteuttaa julkaisut.

Hän vastaa myös liiton arkistotoimesta ja asianhallinnasta sekä kuvarekisteristä ja muun muassa kuvien lainauksesta ulkopuolisille.

Tanja Valanta

hallintosihteeri
044 770 0580
tanja.valanta(at)esavo.fi

Tanja hoitaa erilaisia asiakaspalvelutehtäviä. Hän käsittelee liiton postit, kirjaa asiakirjat niiden hallintajärjestelmään ja tekee yleisiä toimistotehtäviä.

Tanjalta saa pöytäkirjaotteet liiton päättävien elinten kokouksista. Hän huolehtii myös liiton matka- ja kokousjärjestelyistä.

Viraston henkilökunnalla on käytössä myös Skype For Business/Lync- viestintäsovellus, kokouskutsut: etunimi.sukunimi@esavo.fi