Maakunnan kehittäminen

MATKAILU, KULTTUURI, VAPAA-AIKA

Matkailun kehittäminen

Etelä-Savo –Saimaan maakunta on matkailussa Lakeland-alueen puhdasta ydintä. Etelä-Savon maakuntaliitto on laatinut matkailustrategian vuosille 2014 - 2020. Matkailustrategia laadittiin yhdessä maakunnan matkailutoimijoiden kanssa. Se hyväksyttiin maakuntahallituksessa keväällä 2014.

Saimaa kansainväliseksi matkailukohteeksi nostettiin strategian keskeiseksi tavoitteeksi. Tavoitteena on kirkastaa ja hioa Saimaasta matkailumme helmi paikallisuutta, alueen ominaispiirteitä ja arvoja kunnioittaen. Matkailustrategiaan kirjattuihin maakunnan matkailun kehittämisen painopisteisiin lukeutuvat myös liiketoiminnan kansainvälistyminen, asiakaslähtöinen palvelumuotoilu ja teemallisen palvelukokonaisuudet, kestävä matkailu ja matkailun toimintaympäristön kehittäminen.

Matkailustrategiaan kirjatut strategian painopisteet ohjaavat muun muassa EU:n rakennerahastorahojen ja muiden kehittämisrahojen käyttöä. Matkailustrategia oli osa maakuntaohjelman 2014 - 2017 päivitystä.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Heli Gynther,
puh. 040 773 7285.

Lue strategia tästä

Vapaa-aika voimavarana

Etelä-Savossa on reilut 49 000 vapaa-ajan asuntoa, mikä on toiseksi eniten Suomen maakunnista. Mökkisauna järven rannalla on monelle hengähdyspaikka, jossa rentoutua ja viettää vapaa-aikaa. Tuo yksilön kannalta merkityksellinen paikka ja elämäntapa, vapaa-ajan asunto ja siellä vietetty aika, on myös alueen kannalta hyvin merkityksellinen.

Vapaa-ajan asumisella on vahva kytkös alueen elinvoimaisuuteen, sillä sen aluetaloudelliset ja sosiaalisen vaikutukset ovat mittavat. Vapaa-ajan asukas on toisaalta kuin matkailija, toisaalta kuin kuntalainen. Hän on monipaikkainen asuja ja palvelujen kuluttaja.
 

Kulttuurin edistäminen

Etelä-Savossa on runsaasti erittäin korkeatasoisia kulttuuritapahtumia, jotka ovat tärkeitä maakunnan elin- ja vetovoimalle. Kulttuuri on paljon muutakin kuin tapahtumia. Kulttuuri on identiteettiä, itseilmaisua, osallistumista, arjen tekoja ja toimintatapoja. Kulttuurin vaikutukset ulottuvat aluekehittämiseen, elinkeinoihin, maankäyttöön, ympäristöön sekä hyvinvointiin. Lisäksi kulttuurilla on aina myös kansainvälinen ulottuvuus, mikä vahvistaa sen laaja-alaista vaikuttavuutta.

Kulttuurin hyvinvointivaikutukset on tiedostettu ja tunnustettu maakunnassa laajasti. Etelä-Savosta halutaankin kehittää kulttuurihyvinvoinnin edelläkävijä ja prosessin tukemiseksi työstetään maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2018 aikana.

Maakuntaliitolla on vastuuta maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä kulttuurin strategisesta suunnittelusta. Käytännössä tähän vastuualueeseen kuuluvia tehtäviä ovat

  • kulttuuriympäristön hoito,
  • maakunnallisen identiteetin, elinvoiman ja kulttuurin kehittäminen sekä
  • hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen.
  • Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelmaa työstettiin vuosina 2015-2016. Prosessiin ja sen aikana valikoituneisiin kehittämisen painopisteisiin voit tutustua videon muodossa.

    Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Heli Gynther,
    puh. 040 773 7285.