Tietopalvelu

Vain yhtenäinen Etelä-Savo pärjää ja menestyy!


Kuvassa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen ja maakuntavaltuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui tiistaina 19.11. Savonlinnassa. Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022.

Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022 aukeaa tästä.

Maakuntavaltuusto kiitti maakuntaliittoa maakunnan yhtenäisyyden edistämisestä ja päätti äänin 48-9 (3 tyhjää) antaa kokouksen julkilausuman ”Vain yhtenäinen Etelä-Savo voi pärjätä ja menestyä!”. Oman maakunnan kehittämistä halutaan jatkaa ja edistää. Liikenneyhteydet, työvoiman saatavuus ja ammatillisen koulutuksen edistäminen nousivat esille valtuutettujen puheenvuoroissa.

Maakuntavaltuuston julkilausuma aukeaa tästä.

Maakuntaliitto tekee kumppanuuteen perustuvaa edunvalvontaa

Maakunnan yhtenäisyyttä maakuntaliitto edistää varsinkin alueen edunvalvonnalla. Maakuntaliitto tekee maakunnan yhteistä edunvalvontaa kumppanuudessa maakunnan muiden toimijoiden kanssa ja Itä-Suomen edunvalvontaa verkostomaisessa yhteistyössä Itä-Suomen maakuntien kanssa.

Etelä-Savo on Itä-Suomen maakuntien puheenjohtajamaakunta vuonna 2020. Maakuntien yhteiseen edunvalvontaan Etelä-Savon maakuntaliitto ottaa mm. liikenneyhteyksien parantamisen ja vaikuttamisen Itäradan ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluun Itä-Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi. Myös Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihanke Saimaa-ilmiö 2026 on hyvä esimerkki itäsuomalaisesta yhteistyöstä. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa maakuntaliitto pyrkii vaikuttamaan EU:n aluekehittämisen budjettikauden 2021-2027 rahoitukseen.

Maakuntaliitto edistää maakunnan asukkaiden osallisuutta

Maakuntaliiton perustehtäviä edunvalvonnan ohella ovat aluekehitys, maakuntakaavoitus ja ennakointityö. Maakuntaliitto edistää osana aluekehitystyötä asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua maakunnan kehittämiseen. Uudenlaista osallisuustyötä maakunnan tasolla tehdään Esa-Manun eli maakunnallisen nuorisovaltuuston ja Etelä-Savon maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan välityksellä.

Maakuntaliiton koordinoima osallisuuden asiantuntijaryhmä kehittää osallisuusmahdollisuuksia edelleen niin, että kaikille maakunnan asukkaille saadaan vaikutuskanavia. Ryhmän tavoitteena on esitellä osallisuusohjelma ja maakunnallinen osallisuusmalli helmikuussa 2020.

Maakunnan elinvoimaa ja hyvinvointia rakennetaan maakuntastrategian avulla

Etelä-Savon maakuntaliitto päivittää Etelä-Savon maakuntastrategian ensi vuoden aikana laajassa maakunnallisessa yhteistyössä. Työn tavoitteena on löytää ja täsmentää alueelliset vahvuudet, joilla Etelä-Savon elinvoimaa ja hyvinvointia rakennetaan. Maakunnan toimijoilta on jo saatu suuntaviivoja työlle. Nykyisen strategian metsä, ruoka ja vesi -kärjet ovat edelleen hyvä ja yhteiseksi koettu lähtökohta maakunnan kehittämiselle. Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdotti ryhmäpuheenvuorossaan seminaaria, jossa määriteltäisiin, mitä Etelä-Savon maakunta on nyt ja miten sen halutaan kehittyvän tulevaisuudessa. Maakuntavaltuusto käsittelee päivitetyn Etelä-Savon maakuntastrategian syyskokouksessaan 2020.

SDP:n valtuustoryhmä teki kokouksessa aloitteen maakuntaliiton ostotietojen julkaisemiseksi. Maakuntaliiton toiminnan ja päätöksenteon tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Eteläsavolaisilla on oikeus tietää, mihin veroeuroja käytetään. Aloitteella haetaan lisää avoimuutta ja luottamusta julkiseen toimintaan. Valtuustoaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja oli Raine Lehkonen. Yhteensä allekirjoittajia oli 15.

Maakuntavaltuusto hyväksyi äänin 38-21 (yksi tyhjä) luottamushenkilöiden kokouspalkkiosäännön muuttamisen. Voimassa oleva luottamushenkilöiden palkkiosääntö on vuodelta 2008.

Maakuntavaltuustossa aloitti uutena valtuutettuna Timo Kuoksa, jonka Mäntyharjun kunta oli nimennyt luottamustoimet jättäneen Birgit Hämäläisen tilalle.
Etelä-Savon maakuntahallituksen jäseneksi nimettiin Jukka Saikkonen Veli Liikasen erottua. Jukka Saikkonen (sosionomi, AMK) on Mikkelin seudun vihreiden puheenjohtaja, Mikkelin kaupungin varavaltuutettu ja kaupungin konserni- ja elinvoimajaoston jäsen sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten hallituksen jäsen.

Lisätietoja: Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen, puh. 044 090 5546, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584 ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, puh. 040 061 8489.

SISÄLLYSLUETTELO