Tietopalvelu

Osallisuus toteutuu Etelä-Savossa esimerkillisesti

Torsti Hyyryläinen ja Kari Kangaspunta kirjoittavat marraskuussa sanomalehti Länsi-Savon puheenvuorossa: ”Alueiden menestyminen tiivistyy elinvoiman käsitteeseen. Alueen elinvoima edellyttää ennen kaikkea menestyviä yrityksiä ja työpaikkoja. Myös alueen asukkailla, järjestöillä ja eri yhteisöillä on elinvoiman luomisessa tärkeä rooli. Elinvoimaisella seudulla yksilöt, perheet ja yritykset voivat hyvin ja uskovat tulevaisuuteensa. Elinvoimainen seutu on kiinnostava ja vetovoimainen.”

Puheenvuoron lainauksessa tiivistyy keskeinen perustelu sille, miksi osallisuuden edistämiseen myös maakuntaliiton perustehtävän aluekehityksen näkökulmasta kannattaa ja halutaan panostaa. Haluamme tehdä osallisuutta koko maakunnan näkökulmasta näkyväksi ja aidoksi!

Lähtölaukaus maakuntauudistuksessa

Etelä-Savossa – kuten monessa muussakin maakunnassa – osallisuuden edistämisen eteen lähdettiin liikkeelle maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa, kun toimeksiantona oli osallisuusohjelman tekeminen. Tarkoituksena oli yksinkertaisesti saada lisää kansalaisten näkökulmaa päätöksentekoon ja kehittämiseen uudenlaisella toiminnalla aiempien lakisääteisten minimitason kuulemisten, lausuntomenettelyiden ym. ohelle.

Lakiluonnokset edellyttivät tai suosittelivat erilaisia ns. edustuksellisia toimielimiä kuten maakunnallinen nuorisovaltuuusto tai vastaava toimielin sekä maakunnalliset vanhus-ja vammaisneuvostot. Myös järjestöjen äänen kuulumisen vahvistaminen esimerkiksi järjestöneuvottelukunnan muodossa nähtiin maakunnissa tärkeänä. Hyvin tehty osallisuustyö lisää luottamusta myös tulevaan valmisteluun maakunnissa ja päätöksentekoon. 

Nuorisovaltuusto ja järjestöneuvottelukunta

Konkreettisimmillaan uudenlaisen osallisuustyön näkyminen maakunnan tasolla juuri nyt totetutuu maakunnallisen nuorisovaltuuston Esa-Manun ja Etelä-Savon maakunnallisen (monialaisen) järjestöneuvottelukunnan kautta. Molemmat osallisuusrakenteet ovat osa maakuntaliiton toimintaa ja vaikuttavat maakunnan asioihin laajasti.

Taustalla työtä vie innostuneesti eteenpäin eri organisaatioista koostuva osallisuuden asiantuntijaryhmä. Ryhmä valmistelee osallisuusohjelmaa, jossa esitellään maakunnalliset tavoitteet ja toimintatavat. Ohjelma ja maakunnallinen osallisuusmalli esitellään ensi vuoden helmikuussa seminaarissa, joka käynnistää Etelä-Savossa erittäin laajamittaisen ja eteläsavolaisia toimijoita yhdistävän osallisuusviikon.

Näin toiminnan alkuvaiheessa voin maakuntaliiton ”virkamiehenä” todeta, että aloitusvaiheen innon ja loistavien ideoiden perusteella olemme todellakin saaneet aidosti kansalaisten ääntä enemmän kuuluviin. Lisäksi maakunnassa on alueellinen vanhus-ja vammaisneuvosto tukemassa lakisääteisten kuntien neuvostojen toimintaa. Asukkaiden ja asiakkaiden näkökulmasta tapahtuu myös koko ajan uudenlaista osallistamista sekä kunnissa että esimerkiksi sotepuolen kuntayhtymissä.

Eteläsavolaisessa osallisuusohjelmavalmistelussa on todettu jo alusta alkaen, että osallisuutta ei voida synnyttää pelkästään ns. virkamiestyönä. Meillä Etelä-Savossa on aito tahtotila saada aikaan näennäisdemokratian sijaan uudenlaista aitoa osallisuutta ja osallistumista. Viestinnän merkitystä emme voi edelleenkään jättää huomioimatta, siihen lupaamme myös panostaa.


Eveliina Pekkanen
kehittämispäällikkö 

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591

SISÄLLYSLUETTELO