Tietopalvelu

Ammatillinen koulutus vahvistaa kilpailukykyämme

Ammatillisen koulutuksen saaneiden osuus Etelä-Savon työvoimasta on korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. Toisen asteen tutkinnon suorittaneita on Etelä-Savossa 43,4 % kaikista työntekijöistä, kun vastaava osuus koko maassa on 40,2 %.

Työelämän menossa oleva nopea muutos edellyttää osaamisen jatkuvaa täydentämistä ja päivittämistä. Työelämän tarpeet ja työntekijöiden osaaminen eivät kohtaa riittävän usein.

Etelä-Savon ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat heränneet jatkuvan oppimisen merkitykseen. Nuorten ohella aikuisväestö pystyy tänä päivänä Etelä-Savossa tehokkaasti uudelleenkouluttautumaan. Aikuisväestön osuus ammatillisessa koulutuksessa onkin jo ohittanut nuorten osuuden.


Etelä-Savon ammatillista koulutusta juhlistettiin 8.11. Esedun juhlaseminaarissa Mikkelissä.
Tilaisuudessa puhuivat kuvassa vasemmalta Teppo Leinonen, Arja Seppänen, Raine Lehkonen, Aake Kuoppala ja Pentti Mäkinen.
Kuvassa keskellä Arja Seppäsen ja Raine Lehkosen välissä on Esedun entinen toimitusjohtaja Keijo Tikka. 

Ammatillinen koulutus on avainasemassa yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa. Kaikilla toimialoilla tarvitaan korkeatasoisia ammattilaisia. Vientiyritykset tarvitsevat entistä enemmän moniosaajia, joilla on edellytykset työskennellä kansainvälisesti.

Yritysten osaamistarpeet on kyettävä tehokkaasti ennakoimaan. Etelä-Savossa koulutuksenjärjestäjien yhteistyö yksityisten ja julkisten työnantajien kanssa työelämä-, osaamis- ja koulutusasioissa on toiminut hyvin.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat selviytyneet vuosien 2013-2018 yli 300 miljoonan euron rahoitusleikkauksista, vaikka opiskelijamäärät ovat samaan aikaan kasvaneet 16 prosenttia.

Etelä-Savossa kuten muuallakin Suomessa rahoituksen ennakoimattomuus ja määräaikaisuus vaikeuttavat ammatillisen koulutuksen pitkäjänteistä kehittämistä. Nykyisen hallituksen ohjelmassa on kirjattu 235 miljoonan euron kertaluonteiset lisäykset ammatilliseen koulutukseen. Tämä on tietenkin hyvä, mutta valtiolta on odotettava rahoituksen pitkäjänteisyyttä. Koulutuksen järjestäjät ovat hoitaneet vastuullisesti oman osuutensa. Samoin tulisi myös valtion toimia.

Tarvitaan myös ammatillisen osaamisen yleisen arvostuksen nostamista. Sitä ei tehdä viranomaisten päätöksellä, vaan jokaisen on hyvä tiedostaa, kuinka tärkeä on laadukas ammatillinen osaaminen niin julkisissa palveluissa kuin yrityksissäkin.


Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

SISÄLLYSLUETTELO