Tietopalvelu

Osallisuus vahvistaa demokratiaa

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi 27.1.2020 osallisuusohjelman. Osallisuudella vahvistetaan maakunnan asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Suomessa kansalaisille on lainsäädännössä taattu laajat mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Äänioikeuden ja edustukselliseen demokratiaan perustuvan päätöksenteon ohella etsitään yhä enemmän uusia tapoja lisätä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Etelä-Savon osallisuusohjelmalla halutaan osaltaan vastata tähän haasteeseen. Tavoitteena on lisätä asukkaiden hyvinvointia ja hyödyntää järjestötoimintaa ja muuta kansalaistoimintaa sekä sosiaalisien median osallistumis- ja vaikutuskanavia.

Osallisuus tarkoittaa sekä kansalaisten kuulemista että kokemusta siitä, että voi vaikuttaa päätöksiin. Osallisuus ei korvaa demokraattista päätöksentekoa vaan on sen rinnalla osaltaan tukemassa kansanvaltaa. Osallisuus lisää vuorovaikutusta hallinnon ja kansalaisten välillä ja siten voi vahvistaa kansalaisten luottamusta hallintoon.

Asukkaiden osallisuus luo myönteistä ilmapiiriä ja lisää kiinnostusta oman kunnan ja koko maakunnan kehittämiseen. Osallisuus on vahva voimavara niin kunnan kuin maakunnan kehittämiseen.

Osallisuus perustuu olemassa oleviin verkostoihin. Osallisuus ei luo uusia hallinnollisia rakenteita. Onnistunut osallisuus perustuu kumppanuuteen ja yhteistyöhön. Vastuu on meillä kaikilla jotka haluamme yhdessä kehittää omaa elinympäristöämme.

Pentti Mäkinen
maakuntajohtaja

SISÄLLYSLUETTELO