Tietopalvelu

Saaristokuntien ja saaristo-osakuntien saaristolisät säilyvät

Valtioneuvosto hyväksyi 30.12.2019 asetuksen koskien saaristokuntia ja muita kuntien saaristo-osia, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä. Uusi asetus on samansisältöinen kuin edeltävä asetus, mutta sillä poikkeuksella, että asetus on annettu toistaiseksi voimassa olevana. Etelä-Savossa saaristokuntia ovat Enonkoski, Puumala ja Sulkava ja saaristo-osakuntia puolestaan Hirvensalmi, Mikkeli ja Savonlinna.

Etenkin Sulkavan osalta asetuksen hyväksyminen aiemmassa muodossaan oli merkittävä taloudellinen kysymys, sillä kunta sai vuonna 2019 saaristokuntalisää noin 970 000 euroa, mikä tarkoittaa noin 5 % kunnan vuotuisista tuloista. Vekaransalmen sillan valmistuminen loppusyksystä 2019 avasi kiinteän tieyhteyden Lohilahdelle, muutti toimintaympäristöä ja asetti saaristokuntalisän tarkasteluun. Monikanavainen kuntien, maakuntaliiton ja kansanedustajien edunvalvontatyö tuotti kuitenkin tulosta ja Sulkavan saaristokuntalisä säilyy.

Vuoden 2019 lopussa hyväksytty asetus on voimassa toistaiseksi. On kuitenkin linjattu, että saaristokuntakriteereitä tullaan selvittämään lähivuosina. Kriteerejä selvittävään työryhmään osallistuu maakuntaliitosta vs. kehitys- ja hallintojohtaja Janne Nulpponen.

Lisätiedot: https://mmm.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8066d6b9   

Niina Kuuva
ennakointiasiantuntija (31.1.2020 saakka) p.040 668 4651, niina.kuuva@esavo.fi

SISÄLLYSLUETTELO