Tietopalvelu

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Savon osallisuusohjelman

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 27.1. Etelä-Savon maakunnan osallisuusohjelman. Maakuntahallitus nimesi Ilpo Lehtisen Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmään Etelä-Savon ELY-keskuksen edustajaksi Maija Puurusen tilalle.


Asukkaat ovat Etelä-Savon voimavara

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, p. 044 7700 591, ja vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakuntahallitus hyväksyi 27.1. kokouksessaan osallisuusohjelman, joka edistää eteläsavolaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa maakunnan asioiden hoitamiseen. Osallisuusohjelman nimi on Vaikuta - Asukkaiden osallisuus Etelä-Savon voimavarana. Ohjelma julkistetaan 10.2.2020 Mikkelissä järjestettävässä Vaikuta-osallisuusseminaarissa.

Etelä-Savon asukkailla on monia tapoja vaikuttaa maakunnan asioihin. Osallisuusohjelma kokoaa osallistumis- ja vaikuttamiskanavat yhteen ja tekee niistä helposti tunnistettavan kokonaisuuden. Osallisuusohjelmalla on oma yhtenäinen ilme ja se tunnistetaan sloganista: Yhdessä parasta jälkeä.

Maakunnallinen osallisuusohjelmatyö lähti liikkeelle osana viime hallituskauden sote- ja maakuntauudistusta. Työtä jatketaan Etelä-Savossa uudistuksen kaatumisesta huolimatta. Maakunnassa pidetään tärkeänä, että asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan.

Osallisuusohjelmaa on valmisteltu laaja-alaisessa yhteistyössä. Maakuntaliiton lisäksi sitä on valmistellut muita viranomaistahoja, asiantuntijoita ja kansalaistoimijoita.

Kukin taho toteuttaa osallisuusohjelmaa omassa toiminnassaan. Toteutusta seuraa ja kehittää maakuntaliiton koolle kutsuma avoin verkosto, jota kutsutaan osallisuuspöydäksi. Osallisuuspöytä myös tiedottaa toiminnasta ja järjestää vähintään kerran vuodessa kaikille avoimen osallisuusfoorumin.


Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.

SISÄLLYSLUETTELO