Tietopalvelu

Järjestöneuvottelukunta saa monien äänen kuuluville

Etelä-Savon maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan järjestäytymiskokous pidettiin 3.10.2019 maakuntaliiton tiloissa Mikkelissä. Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta haluaa saada laajan järjestötoimijoiden joukon ja kansalaisten äänen kuuluviin. Toiminta käynnistyi lokakuun alussa pidetyssä järjestäytymiskokouksessa.


Kokouksessa järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Turkia Mikkelistä ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Kolistaja Savonlinnasta. Kokouksessa päätettiin perustaa asioita valmisteleva työvaliokunta. Puheenjohtajisto Markku Turkia ja Sirpa Kolistaja sekä Kari Jääskeläinen, Susanna Issakainen, Niina Turunen, Kaisla Pirkkalainen, Noora Ruth ja Eveliina Pekkanen maakuntaliiton yhteyshenkilönä muodostavat työvaliokunnan. Lisäksi sovittiin, että erilaisia sektorityötyhmiä tai alatyöryhmiä voidaan perustaa tarpeen mukaan. Työvaliokunta aloittaa ensimmäisessä kokouksessaan 6.11. toimintasäännön, toimintasuunnitelman ja neuvottelukunnan viestinnän valmistelun.


Kokouksessa käytiin innostuneesti keskustelua jäsenten odotuksista toiminnalle. Keskustelussa nousivat esiin ajantasaisen viestinnän merkitys, verkostoitumisen tärkeys sekä järjestöjen äänen kuulumisen merkitys osallisuuden vahvistamisessa. Yhteinen ymmärrys kaikilla läsnäolijoilla vallitsi siitä, että toiminnan perusajatuksena on saada laajan järjestötoimijoiden joukon ja kansalaisten ääni kuuluviin. Järjestöneuvottelukunnan kaltaiselle osallisuusrakenteelle nähdään tarvetta. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen näkee järjestöneuvottelukunnan toiminnan tärkeänä lisänä myös maakunnan kehittämisessä. Ensimmäinen toimikausi 2019-2020 on neuvottelukunnan toiminnan pilotointia. Tavoitteena on kuitenkin heti pyrkiä saamaan vahvaa vuoropuhelua ja kumppanuutta järjestökentän ja julkisen puolen välille.


Paikalle kokoukseen oli varsinaisten neuvottelukunnan jäsenten (19 kpl) lisäksi kutsuttu myös varajäsenet (17 kpl), Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliiton yhteyshenkilö Eveliina Pekkanen sekä järjestöneuvottelukunnan hakuprosessin käytännön toteutuksessa mukana olleet Järjestöt 2.0 Etelä-Savossa-hankkeen Anita Hahl-Weckström ja Tuula Narvola. Paikalla oli 28 järjestöjen edustajaa ja yksi kuntaedustaja.


Järjestöneuvottelukunnan yhteystiedot, kokousmateriaalit ja muu ajankohtainen tieto löytyvät Etelä-Savon maakuntaliiton osallisuus-sivuston alta www.esavo.fi/osallisuus. Sivuja päivitetään syksyn 2019 aikana.


Etelä-Savossa on aloittanut toimintansa maakunnallinen monialainen järjestöneuvottelukunta. Ensimmäinen toimikausi 2019-2020 on toiminnan pilotointia. Järjestöneuvottelukunnan valmistelutyö käynnistyi maakuntauudistusvalmistelun aikana ja uudistuksen kariuduttua järjestöneuvottelukunta otettiin osaksi Etelä-Savon maakuntaliiton toimintaa. Maakuntahallitus nimesi jäsenet 26.8.2019. Jäsenten valinnassa huomioitiin alueellinen ja sukupuolinen tasapuolisuus sekä kohtuullinen jako ammattijärjestötoimijoiden ja vapaaehtoistoimijoiden välillä.


Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591

SISÄLLYSLUETTELO