Tietopalvelu

Saimaa-ilmiöllä ilmiömäiset teemat: vesi, sillat ja itäinen ilo

Saimaa-ilmiön teemat löysivät lopullisen muotonsa. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmiston rakentaminen lähtee pääotsikosta ja teemoista, joita hankkeen ylimaakunnallinen valmistelutiimi, ”Sillanrakentajat”, puheenjohtajansa Sari Kaasisen johdolla ovat työstäneet syys-lokakuun ajan yhdessä hankkeen koordinaattoreiden kanssa. Pohjana työlle toimivat syyskuun työpajojen anti sekä toimijaverkoston kanssa käydyt keskustelut. Valitut teemat kumpuavat Itä-Suomea yhdistävistä haasteista ja kehittämisen painopistealueista.

Saimaa-ilmiö-kulttuuripääkaupunkihankkeen pääteema: ILMIÖMÄISYYS

Saimaa-ilmiön kattoteeman avulla nostetaan esiin itäisen Järvi-Suomen ilmiömäisyyttä sekä tähdätään itäsuomalaisen vaatimattomuuden kääntämiseen positiiviseksi ylpeydeksi, jättäen silti tilaa useille tulkinnoille ja leikittelylle. Saimaa-ilmiö-kulttuuripääkaupunkihankkeen muut teemat ovat :

  • Ilmiömäiset ihmiset ja kohtaamiset...
  • Ilmiömäiset elämykset ja tapahtumat...
  • Ilmiömäiset paikat ja luonto...

​Saimaa-ilmiön muut teemat ovat Veden voimalla, Yhdistävillä silloilla ja Itäisellä ilolla.

VEDEN VOIMALLA

Mikä on maailman paras paikka olla ja elää? Se löytyy Itä-Suomesta, jossa vesi on jääkaudesta saakka muovannut maisemia mukaville mutkille, tuonut uskallusta ja rouheutta. Se on opettanut meidät arvostamaan luontoa. Vesi ohjaa asujat mieluisille kotipaikoille rakentamaan kyliä, taajamia ja kaupunkeja. Ikiaikaisen järviluonnon lisäksi on tarvittu suo, kuokka, Toivo ja Saima – joskus jopa perkele! Niiden voimalla on syntynyt muheva alusta itäsuomalaiselle taiteelle ja maailmaa valloittaville innovaatioille. Veden äärellä vallitsee ainutlaatuinen rauha ja turvallisuus. Tänne on hyvä tulla maailman turuilta menestymään ja viihtymään. Ennen, tänään ja tulevina aikoina.

Yhteinen historia ja vesistöön pohjautuva kulttuuri - Saaret, veneily, höyrylaivat, lossit, jäätiet, lautat – Lähimatkailu, mökkikulttuuri, rantasaunat – Ympäristönsuojelu – Itäisen Järvi-Suomen ainutlaatuisuus – Kaupungit luonnon sylissä – Vuodenajat – Luonnonilmiöt


YHDISTÄVILLÄ SILLOILLA

Lukuisilla silloillamme on historian aikana syttynyt romansseja, ratkottu riitoja ja sodittu. Nyt sillat yhdistävät ihmisiä ja ajatuksia. Sillat ovat kohtauspaikkoja, joiden vaikutukset näkyvät kulttuurin rikkautena. Pohjoinen sijaintimme Euroopan Unionin itärajalla ja Venäjän naapurina luo kaupan ja kulttuurin siltoja. Elämme luovuuden lähteellä, jonne mahtuu hyvin uusia asujia, keksijöitä ja tekijöitä. Täällä on hyvä elää ja olla – ja jäädä vaikka pidemmäksikin aikaa. Ennen, tänään ja tulevina aikoina.

Monimerkityksinen – Kohteiden ja tapahtumien saavutettavuus – Välimatkat ja reitit – Digitaalisuus  – Monipaikkaisuus – Suhteemme venäjään


ITÄISELLÄ ILOLLA 

Tervetuloa aitojen ihmisten seuraan! Itä-Suomessa elävät sulassa sovussa rehevä karjalaisuus ja lupsakka savolaisuus. Jokaisessa kolkassa on oma kylähullunsa ja leikkiä lasketaan ikään katsomatta. Saunatontut, maahiset ja vetehiset osataan yhä lepyttää ikiaikaisin taidoin. Kalevalainen poljento kaikuu askelissa, ja menneisyyden viestit esimerkiksi kalliomaalauksissa antavat ajatuksille juuret. Puhdas luonto aitoine anteineen maustaa elämää. Kulttuurimme on omaleimaista ja aitoa. Tilaa riittää uusille ihmisille ja ajatuksille sekä rohkeille kokeiluille. Ennen, tänään ja tulevina aikoina.

Syli avoinna – Vieraanvaraisuus – Yhteisöllisyys – Ruokaperinne – Uudet tulijat – Uskallusta olla aito – Myyttisyys


Ideanuotta lasketaan vesille – Kaikkien ideoita tarvitaan

Monipuolisen ja mielenkiintoisen kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmasisällön rakentamiseksi tarvitaan ideoita kaikilta. Kulttuuripääkaupunkihanke on julkaissut nettisivuillaan osoitteessa www.savonlinna2026.fi ideanuotan, jolla kerätään visioita ja ideoita siitä, mitä kaikkea Itä-Suomen yhteinen kulttuuripääkaupunkivuosi voisi sisältää.

Haku yhteistyörihmastoon

Kulttuuripääkaupunkivuotta rakennetaan yhdessä. Tätä varten tarvitaan Itä-Suomen laajuinen rihmasto, joka kasvaa, kehittyy ja tiivistää kaupunkienvälistä yhteydenpitoa ja luo pohjan kulttuuripääkaupunkivuoden suunnittelulle ja toteuttamiselle. Kulttuuripääkaupunkihankkeen nettisivuilla osoitteessa www.savonlinna2026.fi on julkaistu hakulomake, jossa voi ilmoittautua mukaan.

Yhteistyörihmastoon kannattaa ilmoittautua mukaan, jos esimerkiksi jo edustaa tai on valmiina kokoamaan itäsuomalaisen toimijaryhmän, jolla olisi mahdollisuus rakentaa ohjelmasisältöä kulttuuripääkaupunkivuoteen tai haluaa tarjota vaikka vapaaehtoistyövoimaa valmistelun ja vuoden toteuttamiseen.

Tilaisuuksia kaikissa kaupungeissa

Kulttuuripääkaupunkihanke tulee järjestämään teemoja, ideanuottaa ja yhteistyörihmastoa taustoittavia tilaisuuksia marras-joulukuun aikana Mikkelissä, Kuopiossa, Joensuussa, Lappeenrannassa ja Savonlinnassa. Kaikki tilaisuudet ovat avoimia aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuuksista tiedotetaan myöhemmin paikkakuntakohtaisesti.

Kulttuuristrategia luo Savonlinnan ja Itä-Suomen kulttuurille pitkää kehityskaarta

Savonlinna laatii loppuvuoden aikana kulttuuristrategian, joka on suunta Savonlinnan kulttuurin kehittämiselle seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Samalla strategia luo siltaa Itä-Suomen maakuntien ja kaupunkien välille. Se sitoo kulttuuripääkaupunkivuoden osaksi laajempaa ja pidempää kulttuurin kehityskaarta ja itäsuomalaista yhteistyötä.

Kulttuurin tulevaisuutta työstetään neljässä työpajassa, jotka järjestetään marras-joulukuun aikana. Työpajoissa pureudutaan mm. taiteilijoiden ja kulttuurintekijöiden näkökulmaan, haasteisiin ja mahdollisuuksiin Savonlinnassa ja Itä-Suomen alueella sekä kaupunkilaisten, elinvoiman ja alueiden välisen yhteistyön näkökulmiin.

Työpajat järjestetään samanaikaisesti Savonlinnassa ja verkossa. Tilaisuuksien tarkemmat tiedot löydät Saimaa-ilmiön tapahtumakalenterista. Strategiaprosessin koordinoinnista ja työpajojen fasilitoinnista vastaa Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Anu-Anette Varho
Hankekoordinaattori, Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hanke

Hanketta on rahoitettu EU:n aluekehitysrahastosta ja rahoittava viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.
Lisätietoja: Hankekoordinaattori Anu-Anette Varho, puh. 040 548 4658, anu-anette.varho(at)esavo.fi

SISÄLLYSLUETTELO