Tietopalvelu

Missä mennään Arctic Investment Platform -hankkeessa?

Etelä-Savo on mukana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Interreg Pohjoinen - Arktisten alueiden innovaatio-/kasvurahoitus -hankeyhteistyössä

Etelä-Savo on ollut vuoden 2019 alusta lähtien mukana pohjoisen harvaanasuttujen alueiden (NSPA alue; 7 maakuntaa Suomesta, Ruotsista 4 maakuntaa ja Norjasta 3 maakuntaa) Interreg Pohjoinen (Nord) -yhteistyöhankkeessa, jolla tiivistetään arktisen alueen rahoitusyhteistyötä (Arctic Investment Platform, AIP). Suomesta hanketta koordinoi Lapin liitto yhdessä Business Oulun kanssa, Ruotsissa Norrbottenin ja Västerbottenin lääninhallitukset ja Norjassa Norinnova AS.

Hankkeessa tuotetaan toteuttavuusselvitys vuoden 2019 aikana, joka sisältää analyysin NSPA-alueen investointitarpeista, potentiaalista sekä esitykset mahdollisesta rahoitusmallista ja tukijärjestelmästä. Lisäksi selvityksessä esitellään tarvittavat toimenpiteet ja resurssit investointialustan perustamiseksi.

Rahoitusyhteistyön potentiaalia ja tarpeita kartoittava kysely lähetettiin alkukesästä 2019 NSPA-alueella Etelä-Savon pk-yrityksille ja rahoittajille. Kyselyllä pyrittiin saamaan tietoa yritysten investointitarpeista, rahoittajien tarjoamista rahoitusinstrumenteista ja intresseistä. Kyselyn tulokset kootaan alkusyksystä, minkä yhteydessä toteutetaan tarkentava kysely hankkeessa mukana oleville NSPA-alueiden (Etelä-Savon) klusterijohtajille ja yritysrajapinnassa toimiville asiantuntijoille.

Syyskuussa hanke järjesti Tukholmassa rahoitusalan asiantuntijoille suunnatun työpajan, jossa kyselyn tuloksia käytiin lävitse. Tämän jälkeen hankkeessa mukana olevat alueet kommentoivat hankkeen tuloksia lokakuussa Uumajassa järjestettävän ohjausryhmän kokouksessa ja marraskuussa Brysselissä järjestettävässä työryhmän kokouksessa, jossa on mukana Etelä-Savon maakuntaliiton edustaja. Loppuraportti koskien investointialustan (AIP) perustamista toimenpiteineen julkistetaan joulukuussa 2019.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen,  puh. puh. 050 522 8587  

Interreg Pohjoinen Euroopan aluekehitysrasto http://www.interregnord.com/fi/ 

SISÄLLYSLUETTELO