Tietopalvelu

Kasvua ja kansainvälistymistä Elinkeinot murroksessa -hankkeesta

DI Riikka Tanskanen aloitti 5. kesäkuuta 2019 työnsä maakuntaliiton Elinkeinot murroksessa (ELMO2) hankkeen projektipäälikkönä. Hanke keskittyy Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian edistämiseen maakunnan vahvuusalueilla - metsä, vesi ja ruoka. Käytännössä Riikka etsii uusia toimintamalleja ja ratkaisuja Etelä-Savon elinkeinoelämän kasvuun, kansainvälistymiseen sekä innovaatioyhteistyöhön maakunnan yritysten ja tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimijoiden kanssa. Maakuntaliitosta hankkeen taustatiimissä ovat kehittämispäällikkö Tomi Heimonen ja kehittämispäällikkö Anne Kokkonen.

Maakunnan Elinkeinot murroksessa -hanke kytkeytyy Itä- ja Pohjois-Suomen laajempaan yhteistyöhankkeeseen Itä-ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa – Strategiasta käytäntöön, joka on käynnistymässä Lapin liiton vetovastuulla. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyö ja vahvat keskusteluyhteydet EU:n suuntaan avaavat uusia näköaloja arktisten, harvaan asuttujen alueiden sisäiselle ja ulkoiselle yhteistyölle. Tarkoituksena onkin vahvistaa  klustereita, etsiä yhteistyökumppaneita ja benchmarkata hyviä toimintamalleja myös laajemmin kansallisesti ja kansainvälisesti.

Etelä-Savon ELMO2 -hankkeessa yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös parantaa maakunnan toimijoiden ja yritysten tietoisuutta ja mahdollisuuksia päästä hyödyntämään nykyistä paremmin kansainvälisiä, kansallisia ja alueellisia rahoitusmahdollisuuksia.

Linkki Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiaan (.pdf)
Linkki Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteiseen älykkään erikoistumisen strategiaan (.pdf)

Lisätietoja: Projektipäällikkö Riikka Tanskanen, puh. 040 549 1681, kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587 ja va. kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, puh. 044 770 0512.

SISÄLLYSLUETTELO