Tietopalvelu

Hallitusohjelmasta tukea Etelä-Savolle

Suomen hallitusohjelma valmistui ja julkaistiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Hallituksen ohjelma on monilta osin maakuntien kannalta myönteinen ja itäisen Suomen erityispiirteet saavat ymmärrystä.

Hallitusohjelman mukaan nykyisillä maakuntien liitoilla on jatkossakin keskeinen asema aluekehityksen ja alueiden yhteistyön edistäjinä. Maakuntien liittojen rooli aluekehitysviranomaisena on jatkumassa. Kun monialainen maakunta ei ainakaan ensi vaiheessa ole toteutumassa, on tärkeää, että maakuntien liittojen kautta alueiden omat edustajat ovat päättämässä alueensa kehittämisestä. Myönteistä on myös se, että maakuntien liitoille kohdennetaan nopeasti ja joustavasti hyödynnettävää aluekehitysrahaa.

EU:n aluepoliittinen rahoitus on jatkossakin keskeinen väline Suomen sisäisen eriarvoisuuden vähentämisessä. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntia on huolestuttanut se, miten EU:n rakennerahoituksen jakautumisesta Suomen alueiden välillä päätetään. Tämän vuoksi on tärkeää, että uusi hallitus pyrkii edelleen turvaamaan harvaan asutun Itä- ja Pohjois-Suomen erityisaseman ja tukien pysyvyyden. Näin voidaan turvata uuden hallituksen aluepolitiikalle asettama tavoite: alueiden välisen eriytymisen vähentäminen.

Maakunnille myönteinen viesti on se, että kaikki nykyiset 18 maakuntien liittoa säilyttävät roolinsa EU:n rakennerahastojen ja muiden EU-ohjelmien rahoituksen välittäjinä. Samalla hallitusohjelmassa tunnistetaan ELY-keskusten ja maakuntien liittojen keskeinen asema alueellisina toimijoina. Näin voidaan torjua huoli siitä, että alueiden elinvoimaa koskeva päätöksenteko keskittyisi valtakunnan tasolle.

Hallitus tunnistaa hyvin Suomen sisäisen kehityksen eriytymisen ja haluaakin huolehtia elämisen ja yrittämisen edellytyksistä koko Suomessa. Koko Itä-Suomen elinvoiman kannalta on tärkeää, että Helsingistä itään suuntautuva rata on yksi hallitusohjelmassa mainituista kolmesta rataverkon kehittämishankkeista.

Itäisen Suomen maakunnat saavat uudelta hallitukselta ymmärtämystä, mutta monet asiat ratkeavat vasta, kun hallitusohjelmaa pannaan täytäntöön. Tämän vuoksi on tärkeää, että Itä-Suomen maakuntien suora yhteys uuteen hallitukseen on kunnossa. Kahden ministerin, Jari Lepän ja Krista Mikkosen lisäksi Hanna Kosonen aloittaa syksyllä ministerinä.

Pentti Mäkinen
maakuntajohtaja

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

SISÄLLYSLUETTELO