Tietopalvelu

Savonlinna kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeessa tapahtuu

Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi (European Capital of Culture ECOC) vuodeksi 2026. Idealle ovat antaneet tukensa maakuntien keskuskaupungit Mikkeli, Kuopio, Joensuu ja Lappeenranta. Yhteistyöverkostoa ja ideaa on työstetty kesästä 2018 lähtien.

Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeen alue perustuu Suur-Saimaan ja Vuoksen vesistöalueen rajaukseen, jota luonnehtii yhteinen historia ja vesistöön pohjautuva kulttuuri. Hanke tunnetaan nimellä Saimaa-ilmiö.


Valmistelutiimi inspiroitui Savonlinnan maakuntamuseon näyttelystä. Kuvaaja: Heli Gynther

Kulttuuripääkaupunkivuoden sisältöjen suunnittelu tehdään laajasti ja ylimaakunnallisesti osallistaen mukaan eri toimijoita. Kulttuuri on alueellinen vahvuus, jonka pohjalta yhteistoimintaa kehitetään. Tavoitteena on muodostaa uudenlainen verkosto itäsuomalaisten kulttuuritoimijoiden ja heidän sidosryhmiensä kesken sekä vahvistaa toimialojen ylimaakunnallista yhteistyötä ja vakiinnuttaa verkostomainen toimintatapa käytäntöön.


Hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 3.6. Savonlinnassa.
Savonlinnan kaupunginjotaja Janne Laine keskustelee koordinaattori Anu-Anette Varhon ja Reko Tammen kanssa Savonlinnan promo-kiertueesta. Kuvaaja: Heli Gynther

Kulttuurin asema ja rooli vakiinnutetaan osaksi Itä-Suomen maakuntien ja kaupunkien strategista kehittämistä. Tällä imago- ja kehittämistyöllä tullaan elävöittämään ja elämyksellistämään Järvi-Suomen kunta- ja kaupunkiympäristöjä.

Näin Saimaa-ilmiö on edennyt:

 • Kesällä 2018 Jari Sihvonen ja Hannu Hyttinen ideoivat kulttuuripääkaupunkistatuksen hakemista Savonlinnaan ja käynnistävät Saimaa-ilmiön.
 • Syksyn mittaan idea jalostuu ”satelliittimalliksi” ja asiasta käydään alustavia keskusteluja mm. maakuntaliittojen ja kaupunginjohtajien kanssa.
 • Lokakuussa 2018 Itä-Suomen neuvottelukunta antaa tukensa Saimaa-ilmiölle eli työlle, jonka tavoitteena on hakea Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.
 • Savonlinnan tueksi asettuvat Järvi-Suomen maakunnat Etelä- ja Pohjois-Savo ja Etelä- ja Pohjois-Karjala sekä maakuntien keskuskaupungit Mikkeli, Kuopio, Lappeenranta ja Joensuu.
 • Itä-Suomen maakuntajohtajat sopivat, että valmistelua koordinoi Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö Heli Gynther ja valmistelulle haetaan lisäresurssia EAKR-hankkeesta.
 • Tammikuussa 2019 yhteistyötahot eli kaupunkien ja maakuntien liittojen edustajat kokoontuvat Savonlinnaan sopimaan mm. seuraavista askelmerkeistä, haettavan hankkeen suuruusluokasta ja omarahoitusosuuksista.
 • Valmistelulle nimetään oma työryhmä, joka tiiminä työstää hankehakemusta tammi-helmikuussa.
 • Tulevalle hankkeelle nimetään ohjausryhmä.
 • Helmikuussa 2019 Etelä-Savon maakuntaliitto jättää EAKR-hankehakemuksen rahoittajalle.
 • Hankehenkilöstön rekrytointi käynnistetään helmikuussa, haastattelut pidetään maaliskuussa ja rekrytointipäätökset tehdään huhtikuussa.
 • Huhtikuussa 2019 OKM avaa Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 haun kansallisen kilpailun.
 • Toukokuussa 2019 valmisteluhanke käynnistyy toden teolla ja koordinaattorit Anu-Anette Varho ja Reko Tammi aloittavat työnsä.


Oopperajuhlavieraat saavat tietopaketin Saimaa-ilmiöstä viuhkan muodossa. Kuva on promokiertueen suunnittelupalaverista.

Parhaillaan koordinaattorit tekevät Itä-Suomen alueen verkostotyötä ja valmistautuvat kesän tapahtumiin. Suomen pääkaupunki siirtyy heinäkuuksi Savonlinnaan ja Saimaa-ilmiö syntyy näissä ainutlaatuisissa puitteissa. Saimaa-ilmiö alkaa kesän mittaan näkyä vahvemmin turuilla, toreilla, tapahtumissa ja mediassa.

Euroopan kulttuuripääkaupunkeja on nimetty vuodesta 1985 lähtien. Helsinki (2000) ja Turku (2011) ovat toimineet suomalaisina kulttuuripääkaupunkeina. Yksi suomalaiskaupunki valitaan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Nimitys tuo kansainvälistä näkyvyyttä, lisää turismia ja monipuolisempaa kulttuuritarjontaa. ECOC on strateginen investointi, jolla on positiivinen vipuvaikutus alueen yleiseen kehitykseen, uudistumiseen ja vetovoimaisuuteen. Myönteiset vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä mm. uusina pysyvinä työpaikkoina ja taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymisenä.

Hankkeen nettisivut julkaistaan kesäkuun viimeisellä viikolla osoitteessa: www.savonlinna2026.fi
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285, koordinaattori Anu-Anette Varho, puh. 040 548 4658 ja Reko Tammi, puh. 040 736 1992 

SISÄLLYSLUETTELO