Tietopalvelu

Maakuntahallitus kokoontui 26.03.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus keskusteli maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta, maakuntastrategian valmistelusta ja valinnanvapauspilotista. Osana maakuntavalmistelua Etelä-Savossa on selvitetty myös talous-, henkilöstö- ja ICT-palvelujen tuottamisen vaihtoehtoja. Liikenteen ajankohtaisista asioista jatkettiin helmikuun kokouksessa aloitettua keskustelua.

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Maakunnissa on siirrytty maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun vaiheesta uudistuksen täytäntöönpanoon. Eduskunnan on tarkoitus hyväksyä maakunta- ja sote-uudistuksen lait kesäkuussa 2018. Sen jälkeen maakuntauudistuksessa siirrytään ns. väliaikaishallintoon (VATE). Etelä-Savossa VATEn kokonpano on päätetty neuvotteluissa huhtikuussa 2017, ja tällä hetkellä toimielin toimii laajennetun johtoryhmän nimellä. Toimielimen keskeisenä tehtävänä on organisoida maakunnan toiminnan ja käynnistämisen valmistelu siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu alkuvuodesta 2018.

Etelä-Savon maakuntauudistuksessa on käynnissä useita rekrytointeja asiantuntijatehtäviin. Talouspuolelle suunnitellaan asiantuntijan rekrytointia kustannuslaskentaan ja viestintään etsitään viestintäasiantuntijaa. Lisäksi avoinna on lakimiehen tehtävä. Lisärekrytointeja avautuu lisää lähiviikkoina liittyen ainakin sopimuskannan selvittämiseen, hankintoihin ja asiakasohjaukseen. 

Maakuntastrategian valmistelu

Maakuntastrategian valmistelu aloitettiin loppuvuona 2017. Strategian keskiössä on eteläsavolainen ihminen ja hänen tarpeensa, joihin maakunnan on pystyttävä vastaamaan. Maakunnan kärkinä, ihmisen ympärillä, jatkavat myös tässä strategiassa metsä, vesi ja ruoka. Ihmiseen taas liittyy kiinteästi hyvinvointi. Uuden maakunnan henkilöstö on vastannut sähköiseen kyselyyn uuden maakunnan strategian teemoista ja maakuntakonsernin arvopohjasta. Kyselyn vastaukset analysoidaan ja toimitetaan uudistuksen laajennetulle johtoryhmälle.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen

Osana maakuntavalmistelua on Etelä-Savossa selvitetty  talous-, henkilöstö- ja ICT- eli tieto- ja viestintätekniikan palvelujen tuottamisen vaihtoehtoja. Valmistelua tehnyt työryhmä kävi neuvotteluja olemassa olevien palvelutuottajien kanssa vuoden 2017 lopussa ja vuoden 2018 alussa. Työryhmä päätti yksimielisesti ehdottaa, että selvitetään yhteisen palvelukeskusyhtiön perustaminen Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan kesken. Yhteisen yhtiön selvitykseen osallistuvat jo toiminnassa olevat yhtiöt: Etelä-Karjalasta Saimaan talous ja tieto Oy ja Pohjois-Karjalasta Siun talous Oy sekä Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy.

Jatkoneuvottelujen tavoitteena on saada aikaan maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuva palvelukeskusmalli. Ratkaisulla haetaan vahvaa maakunnallista osaamista ja työpaikkojen säilyttämistä kaikissa maakunnissa. Valmistelu etenee kevään aikana ja Etelä-Savosta mukaan lähtevät organisaatiot voivat viedä asiaa omiin päätöksentekoelimiinsä alkukesällä.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja, muutosjohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Liikenneasioiden ajankohtaiskatsaus

Maakuntahallitus jatkoi helmikuun kokouksessa aloitettua keskustelua liikenteen ajankohtaisista asioista. 

Keskustelussa linjattiin maakunnan raideliikenteen edunvalvontaa. Maakuntahallitus piti tärkeänä Savonradan henkilöliikenteen nopeuttamista ja puuttuvien nopeuttamistoimenpiteiden toteuttamista.  Tulevaisuuden Helsinki-Pietari yhteyden osalta maakuntahallitus tukee Porvoo-Koskenkylä-Kouvola linjausta, jonka toteuttaminen tekisi myös tarpeettomaksi Mikkeli-Lahti oikoradan. Maakuntahallituksen mukaan Porvoo-Koskenkylä-Kouvola olisi sekä Etelä-Savon että koko Itä-Suomen kannalta tarkoituksenmukaisin oikoratayhteys Helsinkiin, jonka yhteyksiä ko. oikaisu parantaisi Pietariin.

Maakuntahallitus piti myös tärkeänä, että Uudenmaan maakuntakaavoista annetaan lausunnot, kun kaavoissa käsitellään koko valtakunnan liikennejärjestelmää koskevia ratkaisuja. Uudenmaan rakennemaakuntakaava, jossa käsitellään koko maata koskevia raideyhteyksiä, on parhaillaan nähtävillä, eikä Etelä-Savon maakunnalta ole pyydetty lausuntoa. Maakuntahallitus linjasi, että maakunta antaa asiasta lausunnon, jossa lausuntomenettelyä pidetään puutteellisena ja esitetään Itärataa koskevien selvitysten päivittämistä yhteistyössä Liikenneviraston ja muiden maakuntien kanssa.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488

Lisätietoja: Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 0500 150 994 ja Teemu Hirvonen puh. 050 372 4507

SISÄLLYSLUETTELO