Maakunnan kehittäminen

ETELÄ-SAVON PARHAAT 2011

Palkintoraati perustelee SaimaaHolidayn valintaa seuraavasti:

SaimaaHoliday on tuonut Etelä-Savolle merkittävää mainetta sovittamalla yhteen hienolla ja ainutlaatuisella tavalla sekä luonnon että matkailun tarpeet ja mahdollisuudet. SaimaaHolidayn ytimen muodostaa innovatiivinen joukko, joka on onnistunut muuntamaan ideansa tulokselliseksi liiketoiminnaksi. Tiivis yhteistyö ja verkostomainen toimintatapa luovat vahvat edellytykset myös yksittäisten jäsenyritysten menestymiselle ­ verkostossa on voimaa. Kehitystyö jatkuu, ja se lisää toimijoiden yhteishenkeä. Myönteiset kokemukset vahvistavat matkailukokonaisuutta entisestään.”

Palkintoraadin muodostivat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kauppakamarin, yrittäjäjärjestön, Mikkelin ammattikorkeakoulun, Etelä-Savon rahaston, taidetoimikunnan ja maakuntaliiton edustajat.

Etelä-Savon parhaat -palkinto on tunnustus toiminnasta, joka on merkittävällä tavalla kohentanut Etelä-Savon maakunnan yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa. Maakuntaliitto jakaa palkinnon vuosittain 1 – 3 yritykselle, yhteisölle tai henkilölle. Vuonna 2011 palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa ja palkittavia on 3 kpl.

Palkintoraati perustelee Savonlinnan Taidelukion valintaa seuraavasti:

”Vuonna 1967 perustettu Savonlinnan Taidelukio on tuonut Etelä-Savolle merkittävää mainetta jo yli neljänkymmenen vuoden ajan: lukio on Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen taiteisiin erikoistunut lukio. Taidelukio on kehittänyt taiteiden opetusta ja nostanut taidekasvatuksen arvostusta pitkäjänteisesti. Sen valtakunnallinen vetovoima on houkutellut oppilaita alusta asti ympäri Suomen.”

”Opetus Taidelukiossa on korkeatasoista ja yhdistää monia taiteenaloja. Nuoret saavat tilaisuuden kokeilla mahdollista tulevaa ammattia, ja usein lukio-opintonsa suorittaneet hakeutuvatkin kuvataiteen tai musiikin ammattiopintoihin. Savonlinnan taidelukio on antanut peruseväät monelle suomalaisen taide- ja kulttuurielämän vaikuttajalle.”

Palkintoraadin muodostivat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kauppakamarin, yrittäjäjärjestön, Mikkelin ammattikorkeakoulun, Etelä-Savon rahaston, taidetoimikunnan ja maakuntaliiton edustajat.

Etelä-Savon parhaat -palkinto on tunnustus toiminnasta, joka on merkittävällä tavalla kohentanut Etelä-Savon maakunnan yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa. Maakuntaliitto jakaa palkinnon vuosittain 1 – 3 yritykselle, yhteisölle tai henkilölle. Vuonna 2011 palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa ja palkittavia on 3 kpl.

Palkintoraati perustelee Ilkka Sepän ja Sylvi Symposiumin valintaa seuraavasti:

Ilkka Seppä on tuonut Etelä-Savolle merkittävää mainetta Sylvi Symposiumin isänä ja sieluna. Hän on sinnikäs sanataiteen esiintuoja ja maakunnallisen kulttuuri-identiteetin rakentaja. Hän on kulttuurin ja sivistyksen puolustaja, joka tekee työtä sydämellään ja antaa erinomaisen esimerkin aktiivisesta kansalaistoiminnasta.”

”Sylvi Kekkosen kunniaksi luotu kirjallisuustapahtuma Sylvi Symposium tuo sekä hienosti esille että hyödyntää alueen paikallishistoriaa. Se on avannut ennakkoluulottomasti uusia näkökulmia ja tehnyt Etelä-Savoa tunnetuksi paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti jo yhdentoista vuoden ajan.”

Palkintoraadin muodostivat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kauppakamarin, yrittäjäjärjestön, Mikkelin ammattikorkeakoulun, Etelä-Savon rahaston, taidetoimikunnan ja maakuntaliiton edustajat.

Etelä-Savon parhaat -palkinto on tunnustus toiminnasta, joka on merkittävällä tavalla kohentanut Etelä-Savon maakunnan yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa. Maakuntaliitto jakaa palkinnon vuosittain 1 – 3 yritykselle, yhteisölle tai henkilölle. Vuonna 2011 palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa ja palkittavia on 3 kpl.